Kenali Artifact – Bahagian 4 : Terma Dan Glosari (A-Z)

Artikel ini adalah termasuk di bawah siri Kenali Artifact. Sebelum memasuki bahagian kaedah bermain dan mekanik permainan, kita akan pelajari terlebih dahulu terma-terma perkataan yang akan sering digunakan semasa bermain. Ini adalah bagi menyediakan rujukan apabila terma tersebut digunakan pada artikel selepas ini. Sumber terma dan glosari : Artifact Town Portal Liquipedia.net A Action Phase (Fasa … Read moreKenali Artifact – Bahagian 4 : Terma Dan Glosari (A-Z)

Terma : Farming

Artikel ini adalah termasuk di bawah siri Terma. Farming noun a. (of fruit, vegetables, etc) perkebunan; (on a big scale) perladangan; b. (of livestock, poultry) penternakan: dairy ~, penternakan tenusu; ~ skills, kemahiran penternakan; c. (of fish, shellfish) penternakan. Dalam dunia permainan, terma farming adalah merujuk kepada perbuatan mengumpul pengalaman (XP – Experience), Emas (Gold) … Read moreTerma : Farming