Glosari

ahli strategi awasan sosial
buruan
Cadangan bida
dinding penghalang
DPC
guna habis
Jeda
kemajuan
kumpulan kalah
kumpulan menang
kurung
lakon peranan
liku selirat
lucut senjata
main habis
mantera
masa aktif semula
memegun
musim tetap
nilai butir
papan pendahulu
PBE
pelancaran lunak
peletakan
pelombong data
pemadan pemain
pemegang tempat
Pemutus
peribudaya
pramuat
segar semula
segerak
Tampalan
tanding padan gilir
tersuai
timbang tara persendirian
tindanan
tukang cerita
ujian tegasan