Auto Chess Mobile Dota 2 Dota Auto Chess

Perbezaan Di Antara Dota Auto Chess Dan Auto Chess Mobile (Karakter/Hero)

2 tahun lalu

Perbezaan Di Antara Dota Auto Chess Dan Auto Chess Mobile (Karakter/Hero)

Selain daripada visual, Dota Auto Chess dan Auto Chess Mobile mempunyai beberapa perbezaan lainnya seperti nama karakter, jenis, kelas, kaum dan pelbagai lagi. Artikel ini merupakan bahagian pertama dari beberapa siri dan memperlihatkan perbezaan bagi kedua-dua versi ini dari segi karakter.

Klik sini untuk saiz penuh.

*Ada kesilapan pada potrait Riki, ia akan dikemaskini kelak.